Greece ’17: JiaJia

SPRING ’17

Seven weeks spent with JiaJia…

Touchdown Athens

 

JiaJia Dora & Dorøtheos ‘tsougrīzoun’ Easter Eggs for breakfast

JiaJia Dora dropping Kingsley off for the school run

On our way to souvlāki with JiaJia